Powrót z U Siedlce
Powrót z U  SiedlceZadanie

SKUTECZNA PROFILAKTYKA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

realizowane w ramach:

„Programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.”

współfinansowane jest ze środków Gminy Siedlce
Gmina Siedlce Gmina Siedlce
Powrót z U Siedlce

Zadanie

WSPIERANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

realizowane w ramach

Priorytetu 1. – Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz

Zadanie

WSPIERANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD NARKOTYKÓW ORAZ ICH RODZICÓW I OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA PROFILAKTYCZNE (NP. NAUCZYCIELE, KADRA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PRACOWNICY SOCJALNI, POLICJANCI Z WYDZIAŁÓW PREWENCJI)


realizowane w ramach

Priorytetu 2. – Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

współfinansowane są ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)

Herb Mazowsza Mazowsze