Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacjnaul. Kilińskiego 40

08-110 SiedlcePowrót z U Siedlce
WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Marianna Podniesińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Robert Podniesiński – Zastępca Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezes
Kazimiera Janowska – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Andrzej Budrecki – Przewodniczący Komisji
Anna Sprzączak – Członek Komisji
Mieczysław Sztrubel – Członek Komisji


informacje z rejestru KRS dostępne są na stronie: https://ems.ms.gov.pl

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego dostępne są pod adresem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/


Powrót z U Siedlce