Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce

abstynencja
AIDS
alkaloidy
alkohol
alkoholik
alkoholizm
amfetamina
Anonimowi Alkoholicy (AA)
barbiturany
benzodiazepiny
ciągi picia (ang. binge drinking)
crack
Dwanaście Kroków AA
Dwanaście Tradycji AA
ecstasy
fazy rozwoju alkoholizmu
flashback
głód (alkoholowy, narkotykowy)
głód narkotykowy (craving)
halucynacje
halucynogeny
haszysz
heroina
HIV
interwencja kryzysowa
intoksykacja
kac
kanabinole
kokaina
konopie indyjskie
LSD
marihuana
mechanizm iluzji i zaprzeczania
mechanizm nałogowej regulacji emocji
mechanizmy uzależnienia
morfina
narkomania
narkotyki
nawrót
nikotyna
nikotynizm
opiaty
otępienie alkoholowe
padaczka alkoholowa
paranoja alkoholowa
przedawkowanie
przerwa w życiorysie
psycho-bio-społeczny model uzależnienia
psychozy alkoholowe
substancje psychoaktywne
substancje wziewne
THC: czterohydrokannabinol
tolerancja krzyżowa
tolerancja substancji
trzeźwość
uzależnienie
uzależnienie behawioralne
uzależnienie krzyżowe (ang. cross-dependence)
używanie eksperymentalne
współuzależnienie
zaburzenie psychotyczne spowodowane alkoholem
zachowania nałogowe
zdrowienie z alkoholizmu
zespół abstynencyjny