Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce

Na czym polega terapia substytucyjna?
Jakie są cele terapii substytucyjnej?
Co to jest metadon?
Co to jest HIV I AIDS
Drogi zakażenia wirusem HIV
Kiedy nie ma ryzyka zakażenia wirusem HIV
Objawy zakazenia wirusem HIV i przebieg choroby
Leczenie AIDS
Jak poznać, że ktoś zażywa narkotyki?
Marihuana i haszysz
Amfetamina
Extasy
Opiaty
Kleje i inne substancje wziewne
Halucynogeny - LSD, grzyby psylocyby
Kokaina
Barbiturany i inne leki nasenne i uspokajające