Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce

Poradnia Profilaktyczno Rehabilitacyjna
dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

ul. Kilińskiego 40
08-110 SiedlcePoradnia Profilaktyczno - Rehabilitacjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych NZOZ działa pod patronatem Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych
"Powrót z U".


Poradnia w Siedlcach zapewnia dostęp do:

1. terapia indywidualna uzależnienia od narkotyków oraz NSP (nowe substancje psychoaktywne, tzw. dopalacze)
2. terapia indywidualna i grupowa uzależnienia od alkoholu
3. terapia indywidualna uzależnienia od hazardu
4. terapia indywidualna i grupowa osób współuzależnionych
5. grupa wsparcia dla współuzależnionych
6. konsultacje lekarskie (psychiatryczne)
7. wsparcie i opieka socjalna
8. wsparcie i pomoc prawna
9. Indywidualny program terapii dla użytkowników konopi CANDIS
10. Program wczesnej interwencji FRED GOES NET
11. stała współpraca z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
12. Wielopoziomowa profilaktyka uzależnień adresowana do dzieci i młodzieży realizowana metodami aktywnymi
12. Edukacja rodziców w zakresie zagrożeń płynących z używania środków zmieniających świadomość
14. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, instytucji socjalnych i pomocowych
-> przyjmujemy osoby BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

-> przyjmujemy DZIECI i MŁODZIEŻ PONIŻEJ 16 r.ż.


Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 20oo


Powrót z U Siedlce

Punkt Rehabilitacyjno-Terapeutyczny

ul. Słoneczna 1
Łosice
budynek poradni „Zdrowie” na tyłach Szpitala Powiatowego w Łosicach

Poradnia w Łosicach zapewnia dostęp do:

Sesji psychoterapii indywidualnej
Porad psychologicznychPunkt czynny jest we wtorki i piątki w godz. 11:00 – 17:00

Zapisy pod numerem telefonu 789 – 128 – 165Uwaga!
Zachowujemy pełną dyskrecję i anonimowość.
Pacjenci ubezpieczeni przyjmowani są
bezpłatnie.


DO ZAPISU NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE DOWODU OSOBISTEGO ORAZ AKTUALNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO