Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


20. września 2012 w Sali Widowiskowej "Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się konferencja pt. "Społeczny wymiar uzależnień" połączona z obchodami 10-lecia istnienia Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych

"Powrót z U"


Uzależnienie to problem społeczny i w takim właśnie kontekście należy o nim rozmawiać. Konferencja pozwoliła przybliżyć słuchaczom formy i metody pracy z osobami używającymi środków zmieniających świadomość.

Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym na płaszczyźnie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom podzielili się: Robert Rutkowski - specjalista terapii uzależnień, Przewodniczący Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie, Katarzyna Puławska-Popielarz - specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, kierownik Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu-Bielanach oraz Renata Kępka - specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, pracownik Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U", która wykład swój poświęciła rodzinie.

W drugiej części głos zabrali:
Jacek Charmast - Przewodniczący Polskiej Sieci do Spraw Polityki Narkotykowej, reprezentujący biuro Rzecznika Praw Pacjentów Uzależnionych oraz Marta Gaszyńska - Przewodnicząca Stowarzyszenia Pacjentów Programów Substytucyjnych JUMP’93.

Konferencja była również okazją do uroczystego świętowania jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia. Była to możliwość do podsumowania dekady pracy, pochwalenia się osiągnięciami i podzielenia się planami na przyszłość. Dyplomami i podziękowaniami uhonorowani zostali wieloletni wspólpracownicy i sympatycy Stowarzyszenia - firmy oraz osoby prywatne, które w różny sposób wspierają działania Stowarzyszenia.

Podziękowania otrzymali:
pan Mirosław Symanowicz - były Prezydent Miasta Siedlce,
pan Wojciech Kudelski - obecny Prezydent Siedlec,
pan Mariusz Woszczyński - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
pan Marian Borkowski - właściciel firmy "Foldruk-Media",
pan Henryk Brodowski - Przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor Szpitala Powiatowego w Łosicach,
pan Jacek Rutkowski - kierownik Sekcji Oświaty SANEPID w Siedlcach,
pani Katarzyna Puławska-Popielarz - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
pan Marek Szambelan - Prezes Fundacji "Razem Lepiej",
pan Robert Rutkowski - Przewodniczący Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie,
pan Mieczysław Sztrubel - członek Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U",
pani Zofia Ciołczyk - dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach,
pani Jolanta Sieplińska - nauczyciel Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, opiekunka studentów kierunku "ratownik medyczny",
pani Maria Pawełkiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach,
pani Anna Samusionek - wiceprezes Fundacji "Razem Lepiej",
pan Andrzej Pieńkowski - właściciel firmy "Pieńkowscy",
pan Michał Sobolewski oraz ojciec Mariusz Legieżyński OMI.

Byłym i obecnym pracownikom Stowarzyszenia i prowadzonej przez nie Poradni Profilaktyczno-Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych pani Prezes Marianna Podniesińska wręczyła podziękowania za trud pracy i zaangażowanie w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Podziękowania otrzymali: Piotr Budziak, Michał Drajkarz, Anna Jastrzębska, Tomasz Piszczorowicz, Adam Kulesza, Danuta Bałkowiec, Renata Kępka, Roman Chalupka, Andrzej Budrecki, Angelika Walasek-Stefanowicz, Kazimiera Janowska, Marcin Płochocki, Rafał Ługowski oraz Robert Podniesiński.

Część jubileuszowa konferencji zakończyła się występem Formacji Tańca Nowoczesnego "LUZ", prowadzonego przez panią Joannę Woszczyńską oraz minirecitalem Grupy Piosenki Poetyckiej Maćka Turkowskiego. Część artystyczna przyjęta została dużym aplauzem zgromadzonej publiczności.

Podkreśleniem zarówno konferencji jak i obchodów jubileuszu Stowarzyszenia było uroczyste przekazanie pani Prezes, Mariannie Podniesińskiej, certyfikatu Międzynarodowej Normy Jakości ISO. Otrzymanie normy jakości ISO 9001:2008 świadczy o wysokim profesjonaliźmie Stowarzyszenia, o najwyższych standardach pracy oraz świadczonych usług. Piękny , ozdobny certyfikat, w imieniu jednostki certyfikującej - QS Zurich wręczyła pani Karolina Turkiewicz.

Powrót z U Siedlce

W konferencji wzięło udział 170 osób - przedstawicieli instytucji w swojej pracy stykających się z problematyką uzależnień: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce, pana Wojciecha Kudelskiego oraz Wojewody Mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego. Patronat medialny sprawowały: TV Siedlce, Katolickie Radio Podlasie, Gazeta Siedlecka

Dodatkowe materiały na temat konferencji:

http://tvsiedlce.pl/8,1654-konferencja_o_uzaleznieniach.html

http://www.facebook.com/home.php#!/media/set/?set=a.445600322158436.117459.179522112099593&type=1

http://gazetasiedlecka.pl/aktualnosci/item/1126-konferencja-na-dziesieciolecie

http://tvsiedlce.pl/13,1651-wiadomosci_siedleckie_21.09.2012.html

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/siedlce/spoleczny-wymiar-uzaleznien-ba39.html

http://www.tygodniksiedlecki.com/t17734-konferencja.spoeczny.wymiar.uzalenie.htm

Zdjęcia udostępnione przez Gazetę Siedlecką.
foto: Emilia Domarecka - zastępca Redaktora Naczelnego Gazety

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce

Powrót z U Siedlce