Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


Powrót z U Siedlce Gala Fundacji RAZEM LEPIEJ "Przyjaciel Rodziny 2011"Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych
"Powrót z U"

otrzymało wyróżnienie w kategorii Fundacja/Stowarzyszenie


Wyróżnienie

Powrót z U Siedlce

Prezes Stowarzyszenia, Marianna Podniesińska

Powrót z U Siedlce

wręczanie wyróżnień

Powrót z U Siedlce

w gronie laureatów

Powrót z U Siedlce

z panią Anną Samusionek, wiceprezeską Fundacji RAZEM LEPIEJ

Powrót z U Siedlce
Powrót z U Siedlce
Powrót z U Siedlce
Powrót z U Siedlce
Powrót z U Siedlce