Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce





Powrót z U Siedlce

PROGRAM SEMINARIUM

„Problemy w komunikacji międzyludzkiej i ich zwi±zek

ze zjawiskiem przemocy”

 

 

 

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie seminarium i powitanie zaproszonych go¶ci - Prezes  Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” – Pani Marianna Podniesińska oraz Wiceprezes  Fundacji „Razem Lepiej” – Pani Anna Samusionek

 

10:15 – 11:10 Wykład pt. „Rola kontaktów interpersonalnych w rozwi±zywaniu problemów społecznych”  - Roman Chalupka, certyfikowany specjalista do spraw rodziny, wykładowca w Akademii Promocji Zdrowia

 

11:10 – 11:30 „Przyczyny dezintegracji rodziny” -  Pani Renata Kępka - specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, pracownik Poradni Profilaktyczno – Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych „Powrót z U”

 

11:30 – 11:45 „ Skala zjawiska przemocy w rodzinie”

Wiceprezes Fundacji „Razem Lepiej” – Pani Anna Samusionek

 

11:45 – 12:00 „Główne założenia proponowanych zmian w prawie: w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w kodeksie cywilnym” -

  Prezes Fundacji „Razem Lepiej” – Pan Marek Szambelan

 

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

 

12:20 – 12:50 „Orzekanie w sprawach przemocy ze szczególnym uwzględnieniem         sprawców przemocy” - Prokurator Okręgowy

 

12:50– 13:20 „Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka” – Dyrektor Miejskiego O¶rodka Pomocy Rodzinie, Pani Maria Gadomska

 

13:20– 13:50 „ Rola Policji w rozwi±zywaniu problemów zwi±zanych z przemoc±”-    Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

 

13:50 – 14:50 Panel dyskusyjny