Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


Powrót z U Siedlce AKADEMIA PROMOCJI ZDROWIA !!!

Dr n. med. Grażyna Kuczek

"JAK UNIKNĄĆ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH"

1. Zdrowotne wybory przyszłości - 8. IV. 2010
2. Zdążyć przed zawałem - 6. V. 2010
3. W trosce o zdrowe kości - 7. X. 2010
4. Jak wygrać z cukrzycą - 18. XI. 2010

Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach od g.17:00

Prof. Zdzisław Ples

"PSYCHOPATOLOGIA XXI WIEKU"

1. Agresja i autodestrukcja - 10. VI. 2010
2. Biologiczne skutki urbanizacji - XI. 2010

Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 6 w Siedlcach od g.17:00

telefon kontaktowy: 25 633-31-81

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów.