Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


Powrót z U Siedlce PLAN PRACY STOWARZYSZENIA "POWRÓT Z U" NA ROK 2010

LP.

ZADANIE

Planowane Terminy Wykonania

1.

Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne poł±czone z koncertem p. Grażyny Szambelan

06.01.2010

2.

Uruchomienie Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego w Łosicach

styczeń 2010

3.

„Sztuka kontaktów interpersonalnych” - cykl wykładów dr Romana Chałupki

23-24.styczeń.2010

30-31.styczeń.2010

4.

Spotkanie integracyjne „Tłusty czwartek”

11.luty.2010

5.

Akademia Promocji Zdrowia

dr n. med. Grażyna Kuczek – cykl wykładów pt. „Jak unikn±ć chorób cywilizacyjnych”

8.kwiecień.2010

6.maj.2010

7.paĽdziernik.2010

18.listopad.2010

6.

Akademia Promocji Zdrowia

prof. Zdzisław Ples – cykl wykładów pt. „Psychopatologia XXI wieku”

10.czerwiec.2010

listopad.2010

7.

Akademia Promocji Zdrowia

„Szczę¶liwa rodzina” – cykl wykładów dr Romana Chalupki

6-7.marzec.2010

13-14.marzec.2010

8.

Koncert muzyczny Jarosława Wajka, solisty Oddziału Zamkniętego

16.kwiecień.2010

9.

Akademia Promocji Zdrowia

„Miło¶ć dla każdego” – cykl wykładów dr Romana Chalupki

8-9. maj.2010

10.

Akademia Promocji Zdrowia

„Jak poradzić sobie ze stresem” – cykl wykładów dr Romana Chalupki

11-12.wrzesień2010

18-19.wrzesień.2010

11.

„Szkoła dla rodziców”

luty-maj 2010

12.

Szkolenie dla nauczycieli „Agresja w¶ród młodzieży”

paĽdziernik 2010

13.

Udział a akcjach miejskich typu Dni Siedlec itp.

cały rok

14.

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży różnych typów szkół na terenie miasta i powiatu

cały rok

15.

Organizowanie pomocy socjalnej dla podopiecznych Stowarzyszenia

cały rok

16.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

cały rok

17.

Superwizje

cały rok

18.

Współpraca z jednostkami samorz±dowymi

cały rok

19.

Pozyskiwanie sponsorów

cały rok

20.

Pozyskiwanie funduszy (unijne, wojewódzkie itp.) na działalno¶ć statutow± Stowarzyszenia

cały rok