Powrót z U Siedlce

Powrót z U "Profilaktyka szansą na normalne jutro" "Profilaktyka od dziś"
Powrót z U

Od września br. w szkołach gimnazjalnych powiatu siedleckiego nasze Towarzystwo wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w Warszawie realizuje 2 projekty profilaktyczne:
"Profilaktyka szansą na normalne jutro" oraz "Profilaktyka od dziś"

Powrót z U Powrót z U

Projekty współfinansowywane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oba projekty adresowane są do młodzieży szkolnej klas I-III gimnazjum.
Mają za zadanie uczulić młodzież na problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, przekazać podstawową wiedzę na
temat zagrożeń związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz skutków zdrowotnych.