Powrt z U Siedlce

Powrót z U"Przemoc a uzależnienie"

W czwartek, 27.sierpnia 2009 w Auli Akademii Podlaskiej przy ul. Prusa 12 odbyła się zorganizowana z inicjatywy naszego Towarzystwa Konferencja pt. „Przemoc a uzależnienie”.

Honorowy patronat nad imprezą objął nadkomisarz dr Marek Fałdowski - Komendant Miejski Policji w Siedlcach.


Konferencja poświęcona była problemom przemocy oraz uzależnień.

Prelegenci przybliżyli słuchaczom specyfikę zjawiska, jego zasięg, omówili formy pomocy osobom doświadczającym pomocy, narzędzia i metody pracy zarówno ze sprawcą jak i ofiarą. oraz zadania służb odpowiedzialnych.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób byli to policjanci Wydziału Prewencji, dzielnicowi, kuratorzy sądowi i społeczni, opiekunowie społeczni, pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół, pedagodzy i psychologowie szkolni, którzy w swej pracy stykają się z tym zjawiskiem.

Powrót z U
Powrót z U
Powrót z U

Podjęto deklarację o konieczności zacieśniania współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami, które pracują na polu pomocy społecznej, terapii uzależnień, prewencji, sądownictwa.

Konieczne jest systemowe podejście i wypracowanie skutecznych form interwencji, terapii oraz pomocy prawnej i socjalnej.

Prezentacje przygotowali:
  • podinspektor Rafał Batkowski – I-zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu
  • pani Renata Kępka – psychoterapeuta uzależnień Towarzystwa „Powrót z U” w Siedlcach
  • pani Danuta Bałkowiec – terapeuta uzależnień Towarzystwa „Powrót z U” w Siedlcach
  • pani Renata Durda – kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie
  • pani Anna Samusionek – Wiceprezes Fundacji „Razem Lepiej” w Warszawie
  • pan Marek Szambelan – Prezes Fundacji „Razem Lepiej” w Warszawie
  • aspirant sztabowy Janusz Czapski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Siedlcach
  • Głos zabierali również Prezes Zarządu Towarzystwa „Powrót z U” w Siedlcach, pani Marianna Podniesińska oraz panowie Komendanci.


Powrót z U

Gośćmi honorowymi byli panowie- podinspektor Rafał Batkowski, I-wszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu oraz podinspektor Tomasz Cybulski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Konferencję uświetniła swą obecnością pani Anna Samusionek, aktorka i wiceprezes Fundacji „Razem Lepiej”.

Bardzo dziękujemy panu Rolandowi Szczepaniakowi za pomoc w przygotowaniu konferencji.


Powrót z U
Powrót z U
Powrót z U
Powrót z U
Informacje o konferencji dostępne są również na stronach internetowych Fundacji
"Razem Lepiej"
http://www.razemlepiej.pl

TV Siedlce http://www.tvsiedlce.pl

Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu http://www.kwp.radom.pl