Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacjnaul. Kilińskiego 40

08-110 SiedlcePowrót z U Siedlce
Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych NZOZ
zatrudnia specjalistów:

Marianna Podniesińska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Powrót z U"


Orest Dobrowolski
Lekarz medycyny, specjalista psychiatra


Agnieszka Żondełek
Specjalista psychoterapii uzależnień


Izabela Grześkiewicz
Specjalista psychoterapii uzależnień


Robert Podniesiński
Specjalista psychoterapii uzależnień, edukator-profilaktyk, opieka socjalna


Dorota Krupińska
Specjalista psychoterapii uzależnień


Powrót z U Siedlce