Powrót z U Siedlce
Powrót z U  Siedlce


Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacjnaul. Kilińskiego 40

08-110 SiedlcePowrót z U Siedlce
Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych NZOZ zatrudnia specjalistów:

Marianna Podniesińska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Powrót z U"


Adam Kulesza
Specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień


Michał Suliński
Psycholog kliniczny


Robert Podniesiński
Specjalista terapii uzależnień, edukator-profilaktyk, opieka socjalna


Dorota Krupińska
Specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji)


Agnieszka Żondełek
Specjalista psychoterapii uzależnień


Powrót z U Siedlce
Rzetelna Firma